Аlatiorders - приложение за потвърждаване на заявки

AlatiStoreOrders – това е клиентско приложение, инсталирано при доставчиците. Използва се про поръчките, правени от търговците на дребно. Програмата използва емейл за трансфер на доставките. Стои резидентна в компютъра на потребителя и го уведомява, когато пристигне нова поръчка за доставка. Той може да свали заявката, потвърди, разпореди количества, цени и да я изпрати отново към подателя.

Дата на доставка ТърсенеАдминистративни настройки