Аlatistore - основно приложение

ERP Система AlatiStore – системата е разработена за една от най-големите вериги хипермаркети в България.
Приложението се състои от няколко подпрограми, интегрирани по между си. Тук е разгледана една от тях – основната:

Основно приложение AlatiStore - това е с разпределена архитектура. Основни характеристики:

  1. Планиране и управление на доставки – дава възможност да предвидите бъдещи доставки като количество и съдържание, на база предишни поръчки, количества, цени. дава възможност и автоматично да се изпрати заявката на доставчиците. Те от своя страна имат инсталирано приложението AlatiStoreOrders, което получава поръчката, потвърждава количества, цени, определя дата на получаване и изпращане на заявки обратно чрез email. След това друго приложение въвежда потвърдената доставка в основната програма AlatiStore.
  2. Управление на продажбите – индивидуално разработено POS-решение.
  3. Фактуриране – управление на фактурите.
  4. Списъци с цените – потребителите могат да дефинират няколко ценоразписи.
  5. Сложна схема за клиентски отстъпки – оторизираните потребители имат възможност да задават отстъпки за определени клиенти, стоки, документи и чрез клиентски карти. Системата дава възможност да се проследи кой е дал отстъпка и на какво основание.
  6. Пакети – процес на създаване на групи продукти, свързани по някакъв показател.
  7. Сложен модул за справки – дава възможност за лесно добавяне и промяна на съществуващи справки.
  8. Експорт на данни към MS Excel.
  9. Система за управление на потребитеските права и роли.
  10. Разпределена архитектура – Приложението може да бъде инсталирано на няколко места, които се синхронизират чрез репликация. В случай на прекъсване на мрежата, всеки клиент продължава да разботи самостоятелно без прекъсване. Програмата е защитена и от сривове в системата. Ако спре тока на един от потребителите, приложението автоматично уведомява клиента и го прехвърля към друг сървър. Когато се възтанови енергоподаването, програмата се пренасочва отново към съответния възел.
  11. CRM функционалност – приложението пази информация, свързана с бизнес партьорите като банкови сметки, адреси, хора за връзка, и други.
  12. История на промените – съхранява всички операции, направени от потребителите в системата.

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"

Прозорец "Продажби в брой" Прозорец "Продажби"Прозорец "Продажби с карта"

Прозорец "Продажби" Прозорец "Приключена продажба" Прозорец "Календар"