SFinance - управление на бизнес-процеси за заложни къщи


SFinance
е финансов софтуер за управление на кредити чрез съотвените. Основни характеристики:
  1. Поддръжка на изчисления в различни валути.
  2. CRM модул за управление на клиентски взаимоотношения
  3. Отдаване на кредити посредством удобни формуляри
  4. Запис на операциите
  5. Контрол върху нивата на достъп за даден потребител на системата чрез Роли
  6. Модул за справки

Първите три екрана показват, както следва от ляво на дясно: "Вход в програмта", "Въвеждане на актуален курс на валута за деня" и "Преглед/редакция на категория от номенклатурите":

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"

Тук може да разгледате част от информацията, която се пази за: "Доверени лица", "Бизнес партньори" и "Фирмена структура":

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"

Тук може да разгледате част от информацията, която се пази за: "Изглед каса / Баланс валута", "Обмяна валута" и "Справка":

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"

Тук може да разгледате част от информацията, която се пази за: "Операция плащане-приход", "Изглед плащане-разход" и "Изглед фирмена структура - баланс Приход/Разход/Среден курс":

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"

Тук може да разгледате част от информацията, която се пази за: "Кредитен формуляр", "Системни настройки" и "Създаване на нова роля":

 Прозорец "Контрагенти" Window Прозорец "Артикули" Прозорец "Продажби"