Онома софт


Онома Софт
– това е уеб-базиран софтуер с отворен код, публикуван в sourceforge.net. Разработен е за учени и изследователи в областта на ономастиката. Използва се за събиране и класифициране на оними от преподаватели и студенти.

Тук може да свалите проекта от sourceforge.net

Delivery Date SearchAdmin Set-ups