Аlatiorders - Touchscreen

AlatiStoreTouchscreen – това е touch screen приложение за печат на етикети върху стоки в алтернатични мерни единици. Потребителите могат да избират количеството и алтернативната мерна единица. А приложението изчислява количеството в основната мерна единица и отпечатва етикет със съответния баркод, който може да се разпознае от POS приложението.

Основен екран НастройкиОторизация преди печат на етикета