Аlatiorders - mobile application


AlatiStore mobile application
– приложение за мобилни устройства, което включва:
  1. Водене на склад – потребителите могат да го използват за направата на складови документи: доставки и т.н. Когато създавате такъв документ, може да изберете поръчката ...
  2. Създаване на поръчки – потребителите разполагат със статистическа информация за количествата стоки в реално време.
  3. Инвентаризация – потребителите могат да съзадават инвентаризационни документи.
  4. Проверка на стоки, налични количества и цени във всички складове.